Dopravně psychologická vyšetření

Provozní doba

Pondělí8:30-15:30
Úterý8:30-15:30
Středa8:30-15:30
Čtvrtek8:30-15:30
Pátek8:30-15:30

Kontakt

  • (+420) 702 054 888

Psychologové

Asistentka

Osvědčení

Dokument Dokument

Dopravně psychologická vyšetření

Jmenuji se Jan Sojka a jsem akreditovaný dopravní psycholog schválený Ministerstvem dopravy ČR.

Pro psychologickou ambulanci provádím odborné provedení dopravně psychologického vyšetření řidičů (psychotesty pro řidiče) podle zákona o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. a vyhlášky č.75/2016 nezbytné pro

  • vrácení řidičského oprávnění po zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV) nebo vybodování (12 bodů) nebo obojí najednou,
  • profesionální řidiče (skupiny C, CE, C1, C1E + D, DE, D1, D1E), kteří řídí vozidla o hmotnosti  nad 7,5 tuny,
  • učitele autoškol - vyšetření osoby, která žádá o získání profesního osvědčení ve smyslu § 21 odst. 2 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na dopravně psychologické vyšetření se můžete objednat!

  • Telefonicky (+420) 702 054 888 nebo (+420) 602 610 715.

Uchazečům o profesi strojvůdce nabízím dopravně psychologické vyšetření k ověření psychické způsobilosti k výkonu této profese podle zákona  č. 266/1994 Sb. o dráhách, § 46d Zdravotní způsobilost  a vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy.

Co potřebujete k dopravně psychologickému vyšetření?

  • Občanský průkaz.
  • Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který není starší než 30 dní (pouze vybodovaní řidiči a řidiči se zákazem řízení motorových vozidel) - od praktického lékaře.
  • Výpis z evidenční karty řidiče (body) – Odbor dopravy MěÚ (případně CzechPoint).

Dopravně psychologické vyšetření trvá zpravidla cca 3-4 hodiny. Součástí vyšetření jsou i testy na počítači.

Jaká je cena dopravně psychologického vyšetření?

Profesionální řidiči2.000,- Kč
Vrácení řidičského oprávnění2.200,- Kč
Posouzení vzhledem k nemoci či věku1.500,- Kč

Jestli Vám někdo nabízí dopravně psychologické vyšetření levně (za cenu nižší než 1 500,- Kč) a rychle (např. za 15 až 20 minut), tak to zřejmě nebude dopravně-psychologické vyšetření, ale jeho replika (neboli fake). Platnost tohoto posudku o DPV je přinejmenším diskutabilní, ale to je otázka pro právníky.

Je ve vašem vlastním zájmu, aby vaše dopravně-psychologické vyšetření proběhlo v souladu s platnou právní úpravou.

dálnice