Odborné poradenství

Psychologové

Asistentka

Provozní doba

Pondělí8:30 - 15:30
Úterý8:30 - 15:30
Středa8:30 - 15:30
Čtvrtek8:30 - 15:30
Pátek8:30 - 15:30

Kontakt

Odborné poradenství

V rámci odborného poradenství nabízíme služby speciálního pedagoga.

Služby speciálního padagoga

  • Příprava předškoláků na vstup do základní školy,
  • péče dětem, které nenavštěvují předškolní zařízení,
  • edukace a reedukace,
  • péče dětem, které jsou ohroženy či trpí školní neúspěšností,
  • diagnostika, poradenství a reedukace specifických poruch učení,
  • pomoc s grafomotorickými obtížemi.
Poradna